TOBU group

TOKYO SKYTREE

Loading

ข้อมูลการเปิดไฟประดับ

กำหนดการเปิดไฟประดับ

กรุณารอการเปลี่ยนแปลงข้อมูลไฟประดับสักครู่

ไฟประดับประจำวันนี้

Iki (อิขิ)

วันที่17 เดือน6 พ.ศ.2013(จันทร์) 19:00-23:00

ลักษณะของ Iki ซึ่งแสดงถึงจิตวิญญาณอันแรงกล้านั้นจะมีแสงไฟสีฟ้าอ่อนซึ่งแทนสีของแม่น้ำสุมิดะสาดส่องสว่างไสวไปทั่วตัวหอคอย ประหนึ่งพลังงานอันหาญกล้าที่พุ่งขึ้นมาจากผืนแผ่นดิน สะท้อนให้เห็นภาพภายในอย่างไม่ซ่อนเร้น ก่อให้เกิดเป็นความรู้สึกของความยิ่งใหญ่และดีงาม

※กำหนดการเปิดไฟประดับอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ