TOBU group

TOKYO SKYTREE

Loading

ชั้นที่อยู่ด้านล่าง

ล็อบบี้สำหรับออกไปยังดาดฟ้า

ชั้น 1 เป็นชั้นสำหรับคณะทัวร์ มีนิทรรศกาล การจัดแสดง ที่เกี่ยวกับชานเมือง และสามารถชมโครงเหล็กของ TOKYO SKYTREE ได้อย่างใกล้ ๆ
ชั้น 4 เป็นชั้นประตูทางเข้าไปยัง TOKYO TEMBO DECK ซึ่งเต็มเปี่ยมไปด้วยการจัดแสดงที่ใช้ภูมิปัญญาแบบดั้งเดิม
ชั้น 5 เป็นชั้นประตูทางออกจาก TOKYO TEMBO DECK
ท่านที่ไม่ได้ใช้บริการลานชมวิว สามารถใช้บริการร้านค้าทางการที่ตั้งอยู่บนชั้น 1 และชั้น 5

1F~5F

 • ถ่ายรูปได้
 • ห้ามถ่ายรูป
ชั้น 1 ชั้นสำหรับคณะทัวร์
 • เคาน์เตอร์บัตรเข้าชมสำหรับคณะทัวร์
 • ม้วนภาพดิจิตัลชุดแม่น้ำสุมิดะ(ภาพกราฟิคติดผนัง ความยาวทั้งหมด 45 เมตร)
 • THE SKYTREE SHOP
 • ห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำ
 • ห้องเด็กทารกห้องเด็กทารก
ชั้น 4 ชั้นทางเข้า
 • TEMBO DECK Ticket Counter
 • SUPER CRAFT TREE(งานศิลปะ 12 ชิ้น)
 • TEMBO SHUTTLE(ไปยัง TEMBO DECK)
 • จุดประชาสัมพันธ์จุดประชาสัมพันธ์
 • ห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำ
 • ห้องเด็กทารกห้องเด็กทารก
ชั้น 5 ชั้นทางออก
 • THE SKYTREE SHOP
 • TEMBO SHUTTLE(จาก TEMBO DECK)
 • จุดประชาสัมพันธ์จุดประชาสัมพันธ์
 • ห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำ

1F

เคาน์เตอร์บัตรเข้าชมเป็นหมู่คณะ//เคาน์เตอร์เฉพาะสำหรับลูกค้าที่เข้าชมเป็นหมู่คณะ ผู้แทนคณะสามารถขอแลกบัตรเข้าชมหรือดำเนินการใด ๆ เพื่อเข้าชมได้ที่นี่

เคาน์เตอร์บัตรเข้าชมเป็นหมู่คณะ

ม้วนภาพดิจิตอลชุดแม่น้ำสุมิดะ //ภาพฝาผนัง และหน้าจอมอนิเตอร์ 13 จอ ที่วาดเรื่องราวการของกิจการและลักษณะต่าง ๆ ในสมัยเอโดะ และแนะนำเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมและชุมชนในพื้นที่ ไปพร้อมกับความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะไปถึงยังลานชมวิว

ภาพดิจิตอลชุดแม่น้ำสุมิดะ

THE SKYTREE SHOP//ร้านค้าทางการขนาดใหญ่ของ TOKYO SKYTREE ที่อยู่ภายในหอคอย จัดเตรียมไว้ซึ่งสินค้าเฉพาะของ TOKYO SKYTREE มากมาย และสามารถใช้บริการได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้บัตรเข้าชมลานชมวิว

THE SKYTREE SHOP

 • ห้องน้ำ
 • ห้องน้ำ
 • ห้องน้ำ
 • ベビールーム

ทางเข้าสำหรับคณะทัวร์//
ทางเข้าจากที่จอดรถบัสของคณะทัวร์ไปยังชั่น 1 ซึ่งเป็นชั้นสำหรับคณะทัวร์

เนินโซลามิ//บันไดกลางแจ้งทางด้านสถานีโอะชิอะเกะ ที่เชื่อมไปยัง SKY ARENA บนชั้น 4 ขอเชิญท่านมาขึ่นบันไดพร้อมมองขึ้นไปชมท้องฟ้าและ TOKYO SKYTREE

เนินฮานามิ//
บันไดกลางแจ้งทางด้านสถานีโตเกียวสกายทรีที่เชื่อมไปยังชั้น 4 ซึ่งเป็นทางที่สามารถชมแนวต้นซากุระตลอดข้างทาง หรือดอกไม้ใบหญ้าที่แต่งแต้มสันตามแนวทางเนิน

โครงเหล็กด้านทิศตะวันตก//ฐานของ TOKYO SKYTREE สามารถชมโครงเหล็กขนาดใหญ่ที่รองรับหอคอยสูง 634 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.3 เมตร ได้อย่างใกล้ ๆ

ลานโซลามาจิ//พื้นที่ว่างสำหรับหยุดพักที่มีน้ำพุและอนุสาวรีย์ และมีร้านค้าของ TOKYO SOLAMACHI ตั้งเรียงรายล้อมรอบลานกว้างแห่งนี้ และเป็นจุดยอดนิยมสำหรับการถ่ายภาพ TOKYO SKYTREE

4F

 • ห้องน้ำ
 • ห้องน้ำ
 • ห้องน้ำ
 • ห้องน้ำ
 • ベビールーム
ประตูเริ่มต้นการเดินทาง

ประตูเริ่มต้นการเดินทาง//เมื่อลอดประตูเริ่มต้นการเดินทางนี้ไปแล้วจะไปถึงล็อบบี้สำหรับเริ่มต้นการเดินไปยัง TEMBO DECK ที่ประตูเริ่มต้นการเดินทางนี้จะมีการตรวจสอบความปลอดภัยและสัมภาระ จึงขอความร่วมมือมา ณ ที่นี้

Ticket Counter//เคาน์เตอร์บัตรเข้าชมสำหรับลูกค้ารายบุคคล จานรับเงินของ Ticket Counter นั้นทำจากเครื่องแก้วเอโดะคิริโคะ ซึ่งจะมีสีเปลี่ยนไปตามแสงไฟประดับในแต่ละวัน

Ticket Counter

SUPER CRAFT TREE//งานศิลปะหัตถกรรมแบบพื้นบ้าน อาทิ งานไม้คุมิโคะ งานจักสานไม้ไผ่ และเครื่องแก้วเอโดะคุมิโคะ ซึ่งแสดงถึง TOKTYO SKYTRR ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างอันงดงามใน 12 ธีมรูปแบบ อาทิ ความโค้ง ความเว้า และใจกลาง

SUPER CRAFT TREE

ไปยัง TEMBO DECK
 • EV
 • จุดประชาสัมพันธ์

ทางเข้าด้านทิศเหนือและตะวันตก (ทางเข้าสำหรับบัตรเข้าชมที่ซื้อในวันเข้าชม)//สำหรับการเข้าชมโดยใช้บัตรเข้าชมที่ซื้อในวันเข้าชม กรุณาเข้าจากประตูทางเข้าด้านทิศเหนือนี้

ประตูด้านหน้า (ทางเข้าสำหรับบัตรเข้าชมแบบกำหนดวันเวลา)//สำหรับการเข้าชมโดยใช้บัตรเข้าชมแบบกำหนดวันเวลาไว้ล่วงหน้า กรุณาเข้าทางประตูด้านหน้าจาก SKY ARENA บนชั้น 4

ชมทัศนียภาพจาก ARENA//ลาน ARENA บนชั้น 4 ซึ่งเป็นชั้นทางเข้าของ TOKYO SKYTREE มองขึ้นไปจากจุดนี้จะพบจุดไฮไลต์คือ TOKYO SKYTREE

5F

THE SKYTREE SHOP//ร้านค้าบนชั่น 5 ที่สามารถปลดปล่อยอารมณ์ได้อย่างเต็มที่ มีสินค้าหลากหลายชนิดผสมผสานกัน ทั้งสินค้าแบรนด์เนมและสินค้าเฉพาะของ TOKYO SKYTREE ไว้รอทุกท่าน และสามารถใช้บริการได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้บัตรเข้าชม TOKYO SKYTREE

THE SKYTREE SHOP

จาก TEMBO DECK
 • EV
 • จุดประชาสัมพันธ์
 • ห้องน้ำ
 • ห้องน้ำ

สะพานเชือมต่อ//ชั้น 5 ชั้นทางออกของ TOKYO SKYTREE สามารถข้ามไปยังฝั่งทางด้านสถานีโอะชิอะเกะได้ที่ ตรงปลายสะพานเชื่อมต่อจะเป็น Japan Experience Zone ของ TOKYO SOLAMACHI

 • ตู้ล็อคเกอร์หยอดเหรียญ
 • ที่สูบบุหรี่
 • บันไดเลื่อน
 • บันได
 • ลิฟต์สำหรับชั้นด้านล่าง(B1F-5F)