TOBU group

TOKYO SKYTREE

Loading

คำถามที่พบบ่อย

เกี่ยวกับบัตรเข้าชม

1จะสามารถซื้อบัตรเข้าชมลานชมวิวได้อย่างได้ ?

1สามารถซื้อบัตรเข้าชมได้ตามวิธีดังต่อไปนี้

  • บัตรเข้าชมแบบกำหนดวันเวลาที่เข้าชม สามารถซื้อผ่านทางอินเตอร์เนตที่เว็บไซต์ของ TOKYO SKYTREE ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
  • บัตรเข้าชมแบบกำหนดวันเวลาที่เข้าชม สามารถซื้อได้ที่ "เครื่องถ่ายเอกสารของเซเว่นอีเลเว่น (Ticket PIA)" ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
  • บัตรเข้าชมสำหรับเข้าชมในวันที่ซื้อ สามารถซื้อได้ที่ "Ticket Counter บนชั้น 4 ของ TOKYO SKYTREE"
  • มากับทัวร์ของบริษัททัวร์ หรือใช้บริการสำหรับแขกผู้เข้าพักของ TOKYO SKYTREE Official Hotel หรือ TOKYO SKYTREE Friendship hotel
2ถ้าไม่มีบัตรเครดิตจะสามารถจองบัตรเข้าชมผ่านอินเตอร์เนตได้หรือไม่ ?

2บัตรเข้าชมที่จองทางอินเตอร์เนตผ่านเว็บไซต์ ของ TOKYO SKYTREE นั้น จำเป็นต้องแสดงบัตรเครดิตทั้งในขณะทำการจองล่วงหน้าและขณะจะเข้าไปยังลานชมวิว
แต่สำหรับการใช้บริการผ่านเครื่องถ่ายเอกสารของเซเว่นอิเลเว่น (Ticket PIA) นั้นสามารถซื้อด้วยเงินสด

3บัตรเครดิตชนิดใดบ้างที่สามารถใช้จองบัตรเข้าชมทางอินเตอร์เนตได้

3TOBU Card, VISA, MASTER, JCB, Nicos, Diners Club, UFJ, UC และบัตรดังกล่าวข้างต้นต้องเป็นบัตรที่ออกในประเทศญี่ปุ่น

4หากจองทางอินเตอร์เน็ตและชำระเงินด้วยบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว แต่ในวันที่เข้าชมลืมนำบัตรเครดิตมา ควรจะทำอย่างไร?

4โดยหลักการแล้ว ในการออกบัตรเข้าชม เราจะอ่านข้อมูลของลูกค้าจากบัตรเครดิตที่ได้ลงทะเบียนไว้ แต่หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว จำเป็นต้องขอตรวจสอบอีเมล์ที่ได้รับขณะทำการจองที่มีอยู่ในโทรศัพท์หรือที่พิมพ์ออกมา และจะต้องทำการตรวจสอบหลักฐานยืนยันตนเอง ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาพอสมควร โปรดทำความเข้าใจไว้ล่วง

5หากทำการจองทางอินเตอร์เนตผ่านเว็บไซต์ของ TOKYO SKYTREE แล้วจะได้รับบัตรเข้าชมก่อนลูกค้าท่านอื่นใช่หรือไม่?

5ลำดับในการรับบัตรเข้าชมจะเรียงตามการมาติดต่อที่จุดประชาสัมพันธ์

6การจองล่วงหน้าทางอินเตอร์เนต หรือจองผ่านเซเว่นอิเลเว่น จะจองได้มากที่สุดกี่คน?

6การจองทางอินเตอร์เนตนั้นจะจองได้ถึง 8 คนในหนึ่งครั้ง สำหรับการจองทางเซเว่นอิเลเว่นนั้นสามารถจองได้ถึง 12 คนในหนึ่งครั้ง
นอกจากนี้ หากมีที่ว่างเหลือก็สามารถจองได้อีกหลายครั้งสำหรับการจองทั้งสองแบบ

7หากผู้ที่ทำการจองทางอินเตอร์เนตไม่สามารถมาได้ จะสามารถออกบัตรเข้าชมได้หรือไม่?

7จะต้องเขียนหนังสือมอบฉันทะที่ระบุชัดเจนและมอบให้กับผู้ที่จะเข้าชมในวันนั้น และต้องแสดงหนังสือมอบฉันทะและเอกสารยืนยันตนเองของผู้ที่จะเข้าชมจึงจะสามารถออกบัตรเข้าชมให้ได้

8สามารถมอบบัตรเข้าชมที่จองผ่านอินเตอร์เนตเป็นของขวัญแก่ผู้อื่นได้หรือไม่?

8จะต้องเขียนหนังสือมอบฉันทะที่ระบุชัดเจนและมอบให้กับผู้ที่จะเข้าชมในวันนั้น และต้องแสดงหนังสือมอบฉันทะและเอกสารยืนยันตนเองของผู้ที่จะเข้าชมจึงจะสามารถออกบัตรเข้าชมให้ได้
สำหรับบัตรที่ซื้อผ่านเซเว่นอิเวเว่น เนื่องจากไม่มีการระบุชื่อไว้จึงสามารถมอบให้เป็นของขวัญได้

9สามารถจองทางอินเตอร์เนตจากต่างประเทศได้ด้วยใช่หรือไม่?

9สามารถจองทางอินเตอร์เน็ตได้ แต่ต้องใช้บัตรเครดิตซึ่งออกภายในประเทศญี่ปุ่นที่ระบุข้างต้น (คำตอบข้อที่ 3)

10มีบัตรเข้าชม TOKYO SKYTREE TEMBO DECK (350m) และ TOKYO SKYTREE TEMBO GALLERIA (450m) แบบเป็นชุดหรือไม่?

10ไม่มีบัตรเข้าชมแบบเป็นชุดจำหน่าย ในการเข้าชม TOKYO SKYTREE TEMBO GALLERIA (450m) นั้นไม่สามารถจองหรือซื้อล่วงหน้าได้กรุณาซื้อบัตรที่ Ticket Counter ของ TOKYO SKYTREE TEMBO DECK (350m) ในวันที่เข้าชม

11หลังจากซื้อบัตรทางอินเตอร์เนตหรือจากเซเว่นอิเลเว่นสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่?

11เกี่ยวกับการยกเลิกเนื่องจากเหตุผลด้านความสะดวกของลูกค้า ในกรณีที่จองทางอินเตอร์เนตกรุณาตรวจสอบรายละเอียดที่นี่ ในกรณีที่ซื้อผ่านเซเว่นอิเลเว่นกรุณาตรวจสอบรายละเอียดที่นี่ นอกจากนี้ เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจองได้ โปรดทำการยกเลิกแล้วซื้อใหม่

12สามารถซื้อบัตรเข้าชมในวันที่มีการจัดเทศกาลดอกไม้ไฟสุมิดะกะวะหรือวันโอมิโซะคะ (วันสุดท้ายของปี) ได้หรือไม่?

12เกี่ยวกับการดำเนินงานในวันพิเศษ จะมีการแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ทันทีที่มีกำหนดการแน่นอน

เกี่ยวกับค่าบริการสำหรับผู้พิการ

13ในการจองทางอินเตอร์เน็ต มีค่าบริการพิเศษสำหรับผู้พิการหรือไม่?

13เนื่องด้วยปัญหาทางด้านระบบ จึงไม่สามารถซื้อบัตรเข้าชมในราคาผู้พิการได้ทั้งในการจองทางอินเตอร์เนตและทางเครื่องถ่ายเอกสารของเซเว่นอิเลเว่น (Ticket PIA) ขออภัยมา ณ ที่นี้ กรุณาซื้อในราคาบุคคลทั่วไป แล้วแสดงสมุดประจำตัวผู้พิการให้ตรวจสอบ (สำเนา) ณ Ticket Counter บนชั้น 4 ชอง TOKYO SKYTREE เพื่อรับเงินส่วนต่างคืน

14หากต้องการชำระค่าบริการในราคาผู้พิการ จำเป็นต้องแสดงสมุดประจำตัวผู้พิการในวันเข้าชมใช่หรือไม่?

14ต้องแสดงขณะออกบัตรเข้าในวันเข้าชม สำหรับท่านที่ไม่สะดวกในหารนำฉบับจริงมาสามารถถ่ายเอกสารหน้าข้อมูลส่วนบุคคลมาได้

15หากว่ามีความพิการทางร่างกายแต่ไม่มีสมุดประจำตัวผู้พิการ สามารถขอชำระเงินในราคาผู้พิการได้หรือไม่?

15ไม่ได้ ยึดสมุดประจำตัวผู้พิการเป็นมาตรฐานเท่านั้น จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

16ผู้ซึ่งมากับผู้พิการจะขอชำระเงินในราคาผู้พิการได้หรือไม่?

16ผู้ซึ่งมากับผู้พิการ หากมีจำนวนเท่าผู้พิการสามารถชำระเงินในราคาผู้พิการได้

เกี่ยวกับวิธีการและเวลาเข้าชม

17ขอทราบเวลาทำการของลานชมวิวและเวลาเข้าชมรอบสุดท้าย

17ลานชมวิวเปิดทำการ 8:00 - 22:00 น.(ยกเว้นวันที่กำหนดเป็นพิเศษ)สำหรับท่านที่จองทางอินเตอร์เนตเวลาเข้าชมรอบสุดท้ายของ TOKYO SKYTREE TEMBO DECK คือ 20:30 น. สำหรับบัตรเข้าชมที่ซื้อในวันเข้าชม (บัตรที่ระบุวันที่) สามารถเข้าชมได้จนถึง 21:00 น. เวลาเข้าชมรอบสุดท้ายของ TOKYO SKYTREE TEMBO GALLERIA คือ 21:20 น.

18ในกรณีที่จองบัตรเข้าชมแบบกำหนดวันและเวลา จะเกิดอะไรขึ้นหากมาช้ากว่าเวลาที่กำหนดไว้?

18โดยหลักการแล้ว จะให้คำแนะนำ ณ หน่วยประชาสัมพันธ์บริเวณจุดจำหน่ายบัตรเข้าชมในวันนั้น ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ อาจจะต้องใช้เวลารอก่อนการเข้าชม หากเกิดความล่าช้าเนื่องจากระบบขนส่งมวลชน กรุณาติดต่อสอบถามจากพนักงานหรือคอลเซ็นเตอร์

19สามารถออกบัตรเข้าชม (แลกบัตร) ก่อนวันเวลาที่กำหนดไว้ได้หรือไม่?

19สามารถออกบัตรให้ได้เฉพาะในช่วงเวลาที่จองไว้ ※ไม่สามารถออกบัตรให้นอกเหนือจากเวลาที่กำหนด

20บัตรที่กำหนดวันและเวลาไว้แล้ว สามารถเข้าชมได้โดยไม่ต้องต่อแถวใช่หรือไม่?

20แม้ว่าโดยทั่วไปแล้วจะสามารถเข้าชมได้อย่างสะดวก แต่หากในวันที่เข้าชมมีผู้เข้าชมจำนวนมากหรือมีเหตุขัดข้องเกี่ยวกับลิฟต์อาจจะต้องใช้เวลานานในการเข้าไปยังลานชมวิว

21หลังจากขึ้นไปบนลานชมวิวแล้ว มีจำกัดเวลาในการอยู่บนลานชมวิวหรือไม่?

21แม้ว่าจะไม่มีกำหนดจำกัดเวลาไว้ แต่หากในวันที่เข้าชมมีมีผู้เข้าชมจำนวนมากหรือมีเหตุขัดข้องเกี่ยวกับลิฟต์ พนักงานอาจจะเชิญท่านออกมาด้วยความจำเป็น

22ในการซื้อหรือแลกบัตรเข้าชมที่ Ticket Counter สามารถส่งแค่ตัวแทนไปได้หรือไม่?

22สามารถเข้าไปยังลานชมวิวได้เลยหลังจากซื้อบัตรหรือแลกบัตรแล้ว ขอให้ท่านที่มาด้วยกันทุกท่านไปทำการติดต่อที่ Ticket Counter

เกี่ยวกับบริการสำหรับลูกค้า

23จุดประชาสัมพันธ์อยู่ตรงไหน?

23มีอยู่ที่ลานตรงประตูทางเข้าของชั้น 4, ลานตรงประตูทางออกของชั้น 5, ลานชั้น 3 และลานด้านทิศตะวันออกของชั้น 1

24ห้องน้ำอยู่ตรงไหน?

24มีห้องน้ำอยู่ในทุก ๆ ชั้น แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริเวณลานชมวิวมีจำนวนห้องน้ำน้อย จึงขอแนะนำให้ใช้ห้องน้ำบริเวณชั้น 1 (ชั้นสำหรับกรุ๊ปทัวร์) และทางเข้าชั้น 4 (ทางเข้าส่วนบุคคล) ก่อนขึ้นไปบนลานชมวิว

25หากหลงทาง หรือพลัดหลงกับเพื่อน ควรจะทำอย่างไร?

25กรุณาสอบถามที่จุดประชาสัมพันธ์หรือพนักงานที่อยู่ใกล้เคียง

26มีห้องปฐมพยาบาลหรือไม่?

26มี แต่ไม่มีแพทย์และพยาบาล มีเตียงและชุดปฐมพยาบาลให้บริการสำหรับการเจ็บป่วยเล็กน้อย กรุณาสอบถามพนักงานที่อยู่ใกล้เคียงหากต้องการใช้บริการ
※ไม่สามารถให้การรักษาพยาบาลได้ หากมียาที่ใช้เป็นประจำกรุณานำมาด้วย

27สามารถนำสัตว์เลี้ยงเข้าไปในหอคอยได้หรือไม่?

27ไม่สามารถนำเข้าไปได้ ※และไม่มีสถานที่รับฝากสัตว์เลี้ยงอีกด้วย

28สามารถนำสุนัขผู้ช่วย (สุนัขนำทาง สุนัขติดตามเสียง และสุนัขบริบาล) เข้าไปได้หรือไม่?

28สามารถนำเข้าไปได้

29มีเก้าอี้รถเข็นให้เช่ายืมหรือไม่?สามารถนำเก้าอี้รถเข็นขึ้นไปบนลานชมวิวได้หรือไม่?

29มีเก้าอี้รถเข็นให้ยืม แต่มีจำนวนจำกัด กรุณาสอบถามจากพนักงานซึ่งอยู่ใกล้เคียง และสามารถนั่งเก้าอี้รถเข็นขึ้นไปบนลานชมวิวได้

30มีห้องน้ำซึ่งสามารถนำเก้าอี้รถเข็นเข้าไปได้หรือไม่?

30มีห้องน้ำส่วนรวมสำหรับทุกคนอยู่ทั่วไปตามที่ต่าง ๆ

31สามารถใช้เครื่องบินบังคับสำหรับถ่ายภาพได้หรือไม่?

31เนื่องด้วยการจัดด้านความปลอดภัยภายใน TOKYO SKYTREE TOWN จึงห้ามไม่ให้ใช้เครื่องบินบังคับซึ่งรวมถึงเครื่องบินบังคับสำหรับบันทึกภาพด้วย
※และขอความกรุณางดใช้เครื่องบินบังคับขนาดเล็กซึ่งไม่ได้รวมอยู่ในกฏระเบียบด้วย

เกี่ยวกับสินค้า อาหารและเครื่องดื่ม ภายในหอคอย

32ภายในหอคอย สามารถใช้บัตรเครดิตได้หรือไม่?

32สามารถใช้บัตร TOBU Card, UC, Saison, Mitsubishi UFJ NICOS, VISA, MASTER, UnionPay, JCB, AMEX, Diners Club และ Discover ได้
※เนื่องจากบัตรที่สามารถใช้ได้จะแตกต่างจากบัตรที่สามารถใช้ในการจองทางอินเตอร์เนต จึงควรระวังไว้ด้วย รายละเอียดสามารถดูได้ที่คำตอบข้อที่ 3 ที่อธิบายไปข้างต้น

33มีบริการส่งของถึงบ้านหรือไม่?

33มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอยู่ที่ชั้น 1

34สามารถจองร้านอาหารได้หรือไม่?

34สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Sky Restaurant 634 ได้ที่นี่