TOBU group

TOKYO SKYTREE

Loading

คุณสมบัติ

ระดับความสูง 634 เมตร

กำหนดความสูงไว้ที่ 634 เมตร

ความสูงของ TOKYO SKYTREE ในระยะเริ่มต้นโครงการได้ตั้งไว้ที่ประมาณ 610 เมตร และได้มีการพิจารณาให้เป็นหอกระจายสัญญาณโทรทัศน์และวิทยุอิสระอันดับหนึ่งของโลกตั้งแต่ในระยะเริ่มต้นโครงการ เพื่อให้สอดรับกับเป้าหมายนี้จึงมีการวางแผนตั้งเป้าหมายในการจัดสร้างให้มีโครงสร้างที่ใหญ่ที่สุดในโลก เกิดเป็นโครงการจัดสร้างอาคารสูงระดับโลก และในขณะก่อสร้าง ก็มีมีการพิจารณาตั้งเป้าหมายให้เป็นหอกระจายสัญญาญโทรทัศน์และวิทยุที่สูงที่สุดในโลกร่วมด้วยอีกหนึ่งเป้าหมาย และกำหนดความสูงครั้งสุดท้ายไว้ที่634 เมตร

ด้วยคุณค่าอันคู่ควรนี้ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 Guinness World Records ได้ทำการรับรองให้ TOKYO SKYTREE เป็นหอคอยที่สูงที่สุดในโลก ที่ความสูง634 เมตร

ตัวเลขแห่งความประทับใจ

ตัวเลขความสูงที่กำหนดไว้ที่ 634m เป็นตัวเลขที่ถูกพิจารณาให้จดจำได้ง่าย ในฐานะหอคอยที่สูงที่สุดในโลก และเป็นสัญลักษณ์ของพื้นที่บริเวณนี้

ตัวเลข 634 ซึ่งสามารถอ่านออกเสียงเป็น "มุสะชิ" นั้นนอกจากจะเป็นคำที่คุ้นเคยกันดีของชาวญี่ปุ่นแล้ว ยังเป็นชื่อเดิมของประเทศมีซึ่งมีอาณาเขตอันกว้างใหญ่ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของกรุงโตเกียว ไซตะมะ และ คะนะกะวะ เพื่อให้ได้ระลึกประเทศมุสะชิ

นอกจากนี้ พื้นที่ซึ่ง TOKYO SKYTREE ตั้งอยู่นั้น หากวิเคราะห์ข้อมูลตามประวัติศาสตร์แล้วก็คือประเทศมุสะชิในอดีตนั่นเอง ภาพที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าสายตาเมื่อท่านขึ้นไปบนลานชมวิว จะทำให้ท่านระลึกถึงภูมิทัศน์ในอดีต ภาพที่จะทำให้ท่านนึกถึงสภาพของพื้นที่ และประวัติศาสตร์ของโตเกียวตะวันออก และ เอโดะตะวันออก

ด้วยเหตุนี้ ตัวเลขที่มีความคุ้นเคยกันดีนี้จึงน่าจะทำให้ความสูงของ TOKYO SKYTREE เป็นที่จดจำกันทั่วไปอย่างแพร่หลายได้ง่าย