TOKYO SKYTREE

TOBU group
 • บัตรเข้าชมลานชมวิว
 • การเดินทาง
 • แนะนำเกี่ยวกับภายในอาคาร
 • ข้อมูลร้านค้า
 • เกี่ยวกับ TOKYO SKYTREE
 • คำถามที่พบบ่อย
 • บัตรเข้าชมลานชมวิว
 • การเดินทาง
 • แนะนำเกี่ยวกับภายในอาคาร
 • ข้อมูลร้านค้า
 • เกี่ยวกับ TOKYO SKYTREE
 • คำถามที่พบบ่อย

ข้อมูลเกี่ยวกับ TOKYO SKYTREE

สถานะการใtห้บริการลิฟต์

เปลี่ยนแปลง:

ข้อมูลการจำหน่ายบัตรเข้าชม

เปลี่ยนแปลง:

NEXT

ประกาศจาก TOKYO SKYTREE

2017.03.18
แจ้งการเปลี่ยนแปลงเวลาทำการ
เนื่องจากมีกิจกรรมส่วนตัวในวันเสาร์ที่ 8/4/2017 เวลาทำการของหอสังเกตการณ์เปลี่ยนเป็น 8:00-19:00 (ปิดรับลูกค้า 18:00) เราต้องขออภัยในความไม่สะดวกกับลูกค้าของเรามา ณ ที่นี้ด้วย

ข่าว

NEXT

แนะนำชั้นต่าง ๆ (อื่น ๆ)